Tu Đạo

Sống Tự Giác

Đạo ở đâu?

17:22:33 14/04/2021

Có người hỏi: Đạo ở đâu?

Xin thưa: từ cổ chí kim, Đạo vẫn ở chỗ đó

Lại hỏi: Làm sao để thấy Đạo?

Xin trả lời: Cúi xuống thật thấp, tất Đạo sẽ mở ra. Đạo mở ra ở Âm mà phân chia lưỡng nghi lại ở chỗ Dương. Đạo ở âm thì mềm mại, ướt át, có tính hấp thu, hút vào. Đạo ở dương thì sầm sập, ồ ạt như rồng phun mưa. Khi có âm, có dương thì sự sống được nuôi dưỡng, nảy mầm. Đạo dễ thấy nhưng lại bị che giấu. Nếu biết cởi bỏ, tất sẽ thấy được.

(David Nguyen, 20/01/2019)