Tiền

Tiêu dùng Tự Giác

Tiền như gió, như hơi thở.

03:13:50 07/01/2021


Tiền như là gió, để nó vận động sẽ sinh mát mẻ, ích lợi. Tiền mang nhiều đơn vị năng lượng, nên sở hữu nó, dùng nó như thế nào ảnh hưởng trực tiếp tới sinh mệnh mình. Ví như hơi thở, ai kiểm soát tốt, vào ra nhịp nhàng, sẽ tươi mới, khỏe mạnh, phúc lạc. Ngược lại, chất chứa, ứ đọng ở đâu, sinh bệnh, mắc hại ở đó.

Người ít tiền, khan của mà biết tiết chế sử dụng nó, ví như kiểm soát hơi thở của một vị thiền sư, thì luôn an vui, khỏe mạnh. Người lắm tiền, nhiều của mà hơi thở hồng hộc, gấp gáp sẽ sớm chuốc nghiệp, mang bệnh vào thân. Là ở lẽ đó!

(Phúc Sàm, 14/04/2017)