Thận trọng

Đọc Tự Giác

Trong một lời có thể hàm chứa cả Impression (Ngoại Hình), Perception (Nội Tướng) và Inception (Thâm Ý). Vì thế kẻ mưu lược, càng thận trọng hơn nhiều trong lời nói để đạt được nhiều mục tiêu dài, ngắn, nông, sâu chứ chẳng bao giờ gieo hạt giống lên sàn bê tông cả.

20:18:18 23/12/2020


Thiên hạ ngu muội, kẻ giàu có rồi lại phung phí tới tán hết tài khí. Tham lam gặt hái lợi nhuận cùng cực tới mức lừa gạt. Như A Tam kia, giàu có rồi, danh vọng rồi, làm con cá mập mà lại chỉ vì mình mà bỏ qua lợi ích của thiên hạ, tự hóa thành con cá bỏ lò. Như thế thì không có được thiên hạ. Khi đã có được vị thế nhất định rồi, dù là tiền tài hay địa vị, là lúc phải thận trọng hơn cả. Ngược lại, kẻ còn nghèo túng lại sợ hãi ru rú, cả đời không dám làm gì. Chỉ biết quỳ gối cầu khẩn. Thời gian chỉ dùng để phân tích, rồi chẳng làm gì cả. Thận trọng như thế, chẳng qua là chấp nhận một đời nhỏ bé, sống trong hậu thủ mà thôi.

Giữ được sự cân bằng mong manh để sự thận trọng không giết chết cơ hội là điều chẳng dễ. Như người chơi cờ Vây, một quyết định của nước bay hay nước nhảy nhiều khi chính là thử thách của cảm nhận nơi kỳ thủ. Bay thì nhanh mà lỏng. Nhảy thì chậm mà vững. Rèn luyện sự thận trọng song song với nắm bắt thời cơ, chính là sự chuẩn bị tốt nhất cho tâm thức đi vào đời.

Hàn Phi Tử nói: “Cái tâm của kẻ vô mưu, lời lẽ của kẻ có mưu: đều là mối nguy”. Cái tâm của kẻ vô mưu, chẳng phân cao thấp, không biết an nguy, mù lòa chẳng thể biết khi nào thì phải thận trọng, khi nào thì phải chấp nhận rủi ro. Thế nên tâm của kẻ vô mưu mang tính hủy diệt. Chúng không chỉ tự hoại chính chúng mà còn phá hoại cả cơ hội, giá trị và tình thân. Còn lời lẽ của kẻ có mưu, một lời nói ra đều hàm chứa tầng tầng lớp lớp nội hàm của cả ý thức và vô thức. Trong một lời có thể hàm chứa cả Impression (Ngoại Hình), Perception (Nội Tướng) và Inception (Thâm Ý). Vì thế kẻ mưu lược, càng thận trọng hơn nhiều trong lời nói để đạt được nhiều mục tiêu dài, ngắn, nông, sâu chứ chẳng bao giờ gieo hạt giống lên sàn bê tông cả.

(David Nguyen)