Rửa Cờ

Sống Tự Giác

Hãy kết nối và gìn giữ tình thân như cách chúng ta học và chơi cờ vậy. Quân cờ gần mà ko đặc, xa mà không lỏng, trước sau công thủ đều không đứt gãy. Tình thân cũng vậy. Thân mà không nhờn. Xa mà không quên. Có nhau trong ba cõi, duyên không đứt gãy, cùng nhau tạo phúc không ngừng nghỉ.

23:03:02 19/12/2020


Ngày đầu tiên đưa con tới bái sư tại một kỳ viện chuyên nghiệp tại Hàn Quốc, vị sư phụ 9 đẳng đưa cho con một hộp cờ bẩn và dạy con cách rửa quân cờ. Thực vô cùng lạ lùng.

Vừa cọ rửa từng quân cờ, ông nói: "quân cờ trải qua ngàn trận, tuy sinh ra cùng một màu, bình đẳng không hơn kém, vậy mà lên bàn cờ, có quân thì kết nối tạo đất, có quân phải hy sinh cay đắng, có quân phải sống kiếp aji lưu đày khổ nhục không biết ngày nào mới được kết nối lại với anh em để tạo ra giá trị. Nhưng cuối cùng, sau mỗi ván cờ, chúng đều trở về hộp, nằm yên bình tĩnh lặng bên nhau. Nay con vào kỳ viện này, hãy nhớ, nơi đây như hộp cờ, hãy cùng yêu thương và cùng gột rửa cho các huynh đệ đồng môn".

Hãy kết nối và gìn giữ tình thân như cách chúng ta học và chơi cờ vậy. Quân cờ gần mà ko đặc, xa mà không lỏng, trước sau công thủ đều không đứt gãy. Tình thân cũng vậy. Thân mà không nhờn. Xa mà không quên. Có nhau trong ba cõi, duyên không đứt gãy, cùng nhau tạo phúc không ngừng nghỉ.

(David Nguyen, 24/11/2019)

Rửa Cờ