Đi Qua

Đọc Tự Giác

Mỏi thì dừng nhưng đừng đi lạc.

17:20:17 21/12/2020

Chắc hẳn, ai hay đi du lịch hay đi công tác cũng có ngày phải Transit, hay chuyển tiếp chuyến bay ở một sân bay trung chuyển nào đó. Thường thì trong thời gian transit, mình phải chờ đợi ở sân bay trung chuyển trước khi board lên chuyến bay đi tới điểm tiếp theo. Bay xa đôi khi phải transit mấy lần mới tới nơi.

Transit có nguồn gốc từ danh từ tiếng Latin: Transitus, động từ: Transire. Nguyên nghĩa tiếng Latin của động từ Transire nghĩa là "Go across" nghĩa là "đi qua".

Khi đi từ nơi này tới nơi kia, ta đi qua những sân ga

Khi đi từ tuổi này sang tuổi khác, ta đi qua những mùa nhớ

Khi đi từ trái tim này sang trái tim khác, ta đi qua những nỗi đau

Khi đi từ cõi này sang cõi khác, ta đi qua những níu kéo

Hành trình này, dù ngắn hay dài, dù đi mãi hay tới nơi, mỏi thì dừng nhưng đừng đi lạc nhé.