Kỹ thuật cờ Vây sơ cấp

Sử dụng giáo trình của CLB Cờ Vây HN và Thầy Vũ Thiện Bảo, giáo trình trực tuyến này hướng dẫn miễn phí Kỹ thuật cờ Vây sơ cấp

Bằng cách nhấp vào nút trên, bạn đang tạo tài khoản với Tugiac và đồng ý với Chính sách bảo mật

Điều khoản sử dụng của chúng tôi , bao gồm cả việc nhận email.

100+ thành viên

đã tham gia

Thời lượng

10 phút

Đánh giá

5 sao

Nội dung khoá học

Về giảng viên

Tiến sĩ David Nguyễn (Quang Vũ) đã nghiên cứu và luyện tập nhiều pháp môn của nhiều tôn giáo và nhiều chuyên ngành học thuật khác nhau: Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo, Ấn Độ Giáo, Đạo Gia, Self Realization Fellowship cũng như nhiều bộ môn có ảnh hưởng tâm thức cao như Vĩnh Xuân Quyền, Hiệp Khí Đạo, Vi Kỳ, Thi Thư, Dịch Kinh, Tử Vi Hàm Số, Phong Thủy. Tổng hợp các phương pháp, các kỹ thuật, các pháp môn cả Tĩnh và Động, Ngoài và Trong, Thân và Tâm thành một lối sống đem lại nhiều an vui, tỉnh thức, có khả năng cải thiện đời sống, chữa lành, nâng cao năng lực tâm linh và tiến hóa tâm thức. Tiến sĩ David Nguyễn Quang Vũ được đặt tên thánh theo Tin Lành là David (rửa tội tại Church of Hope, Singapore), pháp danh Phật Giáo là Thích Thiện Hoàng (quy y Tam Bảo tại Tổ Đình An Phú, dòng Thiền Môn Lâm Tế, bổn sư truyền thọ Thượng Hiển Hạ Chơn), đạo danh Nhất Không (Đạo Gia), Sunyatananda (Ấn Độ Giáo Vệ Đà), học Vịnh Xuân với Sư phụ Dạng Phong Vinh (Singapore, dòng Thái Gia Dụ - Trịnh Chung - Lý Thịnh - Diệp Vấn), học Hiệp Khí Đạo với Sensei Shihan Freddy Khong (Singapore), học cờ Vây với Sư phụ Vũ Thiện Bảo (Việt Nam).

Kỹ thuật cờ Vây sơ cấp

Bằng cách nhấp vào nút trên, bạn đang tạo tài khoản với Tugiac và đồng ý với Chính sách bảo mật

Điều khoản sử dụng của chúng tôi , bao gồm cả việc nhận email.