Đi sâu vào sống Thiền tinh tấn, phụng sự nhân thế, chuyển hoá nhân sinh vạn vật. (Đang xây dựng)

Giác Tha (tiếp theo của Tự Giác)

Khoá học Giác Tha là phần tiếp theo của Khoá học Chuyển Hoá 360, sẽ tiếp tục với 360 ngày đi sâu vào sống Thiền tinh tấn, chuyển hoá nghiệp quả nhiều đời, phụng sự nhân thế, góp phần hoá độ chúng sinh vạn vật. (Đang xây dựng)

Bằng cách nhấp vào nút trên, bạn đang tạo tài khoản với Tugiac và đồng ý với Chính sách bảo mật

Điều khoản sử dụng của chúng tôi , bao gồm cả việc nhận email.

100+ thành viên

đã tham gia

Thời lượng

5000 phút

Đánh giá

5 sao

Nội dung khoá học

Tự Giác - Giác Tha - Giác Hạnh Viên Mãn là lộ trình tu tập của một hành giả xuyên suốt nhiều đời nhiều kiếp. Khoá học Chuyển Hoá 360 truyền tải 360 ngày chuyển hoá trong đời này để Tự Giác Kiến Tánh đã được xây dựng trong năm 2021.  Khoá học Giác Tha là phần tiếp theo của Chuyển Hoá 360, sẽ tiếp tục với 360 ngày đi sâu vào sống Thiền tinh tấn, chuyển hoá nghiệp quả nhiều đời, phụng sự nhân thế, góp phần hoá độ chúng sinh vạn vật. (Đang xây dựng).

Về giảng viên

Tiến sĩ David Nguyễn (Quang Vũ) đã nghiên cứu và luyện tập nhiều pháp môn của nhiều tôn giáo và nhiều chuyên ngành học thuật khác nhau: Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo, Ấn Độ Giáo, Đạo Gia, Self Realization Fellowship cũng như nhiều bộ môn có ảnh hưởng tâm thức cao như Vĩnh Xuân Quyền, Hiệp Khí Đạo, Vi Kỳ, Thi Thư, Dịch Kinh, Tử Vi Hàm Số, Phong Thủy. Tổng hợp các phương pháp, các kỹ thuật, các pháp môn cả Tĩnh và Động, Ngoài và Trong, Thân và Tâm thành một lối sống đem lại nhiều an vui, tỉnh thức, có khả năng cải thiện đời sống, chữa lành, nâng cao năng lực tâm linh và tiến hóa tâm thức. Tiến sĩ David Nguyễn Quang Vũ được đặt tên thánh theo Tin Lành là David (rửa tội tại Church of Hope, Singapore), pháp danh Phật Giáo là Thích Thiện Hoàng (quy y Tam Bảo tại Tổ Đình An Phú, dòng Thiền Môn Lâm Tế, bổn sư truyền thọ Thượng Hiển Hạ Chơn), đạo danh Nhất Không (Đạo Gia), Sunyatananda (Ấn Độ Giáo Vệ Đà), học Vịnh Xuân với Sư phụ Dạng Phong Vinh (Singapore, dòng Thái Gia Dụ - Trịnh Chung - Lý Thịnh - Diệp Vấn), học Hiệp Khí Đạo với Sensei Shihan Freddy Khong (Singapore), học cờ Vây với Sư phụ Vũ Thiện Bảo (Việt Nam).

Đi sâu vào sống Thiền tinh tấn, phụng sự nhân thế, chuyển hoá nhân sinh vạn vật. (Đang xây dựng)

Giác Tha (tiếp theo của Tự Giác)

Bằng cách nhấp vào nút trên, bạn đang tạo tài khoản với Tugiac và đồng ý với Chính sách bảo mật

Điều khoản sử dụng của chúng tôi , bao gồm cả việc nhận email.