Easy English 100 days là khóa học luyện tiếng Anh giao tiếp mang tính phổ quát dành cho tất cả mọi người, đặc biệt dành cho những ai đang muốn tìm lại đam mê với việc học tiếng Anh và những ai muốn tự tin nói tiếng Anh.

Easy English 100 Days

Mục tiêu của khóa học là đầu tiên bạn sẽ thấy là tiếng Anh thật dễ và sau 100 ngày, thì bạn sẽ có nền tảng cơ bản trong việc giao tiếp tiếng Anh, yêu thích việc học tiếng Anh và tự tin sử dụng những câu hội thoại mình đã học được.

Bằng cách nhấp vào nút trên, bạn đang tạo tài khoản với Tugiac và đồng ý với Chính sách bảo mật

Điều khoản sử dụng của chúng tôi , bao gồm cả việc nhận email.

100+ thành viên

đã tham gia

Thời lượng

1000 phút

Đánh giá

5 sao

Nội dung khoá học

Khóa học được tạo ra dựa trên 3 nền tảng:

1. Gieo hạt: bạn cần phải giúp một ai đó học tiếng Anh thì bạn mới có đủ hạt giống để học tiếng Anh và giỏi tiếng Anh

2. Thiền: Bên cạnh việc học một cách chủ động thì tăng tốc quá trình bằng việc đưa bài học vào thiền định

3. Thói quen: Dành thời gian luyện tập tiếng Anh mỗi ngày để việc sử dụng tiếng Anh trở thành thói quen.

Mỗi bài học sẽ có bài tập. Bạn cần hoàn thành bài tập trước khi được học ngày tiếp theo.

Về giảng viên

Giảng viên Tín Nguyễn đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc hướng dẫn các đoàn khách du lịch quốc tế đi khắp Việt Nam, giao tiếp với khách du lịch quốc tế gần như mỗi ngày và nắm bắt được cách giao tiếp tiếng Anh như thế nào là hiệu quả.

Anh cũng tham gia nhiều khóa học phát triển bản thân, trong đó nổi bật là hoàn thành Combo 6 cùng với bậc thầy NLP Mr VAS, hiểu được sức mạnh của tiềm thức và cách ứng dụng sức mạnh này vào việc học ngôn ngữ. Anh cũng đã tham dự nhiều cấp độ của khóa học Năng Đoạn Kim Cương, nắm vững triết lý gieo hạt và đã ứng dụng triết lý này gần 5 năm. Đây chính là cơ sở để anh đưa triết lý gieo hạt vào phương pháp dạy tiếng Anh của mình.

Anh cũng là thông dịch, phiên dịch cho nhiều lớp học của Viện Năng Đoạn Kim Cương và Viện Kinh Điển Châu Á trong hơn 2 năm qua.

Easy English 100 days là khóa học luyện tiếng Anh giao tiếp mang tính phổ quát dành cho tất cả mọi người, đặc biệt dành cho những ai đang muốn tìm lại đam mê với việc học tiếng Anh và những ai muốn tự tin nói tiếng Anh.

Easy English 100 Days

Bằng cách nhấp vào nút trên, bạn đang tạo tài khoản với Tugiac và đồng ý với Chính sách bảo mật

Điều khoản sử dụng của chúng tôi , bao gồm cả việc nhận email.