Phép Trừ

Học Tự Giác

Kiến thức và Cách truyền tải kiến thức là sự khác biệt giữa Thợ Dạy và Thầy

15:26:25 16/12/2020


- Tuần trước thấy bác gửi cháu nhà bác tới học thêm môn Toán nhà cô A sao tuần này đã thấy đã cho nghỉ rồi bác?

- Cô A dốt, không biết dạy.

- Sao bác biết?

- Thì thằng con về nó kể là cô dạy phép trừ, cô cho bài toán: Bạn X có 5 quả táo, bạn Y lấy mất 2 quả, bạn X còn bao nhiêu?

- Thế có gì sai hả bác?

- Chưa gì đã dạy tranh giành, dạy thiếu thốn, học thế thà không học còn hơn. Càng học càng nghèo.

- Thế giờ bác cho cháu học ở đâu?

- Học thày B rồi. Nọ phải qua ngồi xem thày dạy phép trừ, thấy cho bài toán hay lắm: Bạn X có 5 cửa hiệu, bạn bán đi 2 cửa hiệu, bạn X còn bao nhiêu?

- Ơ thế khác gì cô A đâu bác?

- Khác chứ. Đáp án của thầy là: bạn X còn 3 cửa hiệu và rất nhiều tiền mặt thu được từ việc bán 2 cửa hiệu kia, và chuẩn bị mở nhà hàng cùng với bạn Y.

- Bác cho em địa chỉ với, em cũng cho con em qua đó học sớm.

(David Nguyen, 04/08/2020)

Phép Trừ