Nếu

Sống Tự Giác

Lý tưởng sống Amor Fati

13:06:02 18/12/2020


"Nếu ngày ấy, anh không đi về phía em

Không gặp nhau, thì giờ ta thế nào?"

"Nếu như có thể làm lại từ đầu... thì mình sẽ...."

Phần lớn chúng ta ai cũng đã có ít nhất một lần tự vấn, nếu như được làm lại cuộc đời, thì ta sẽ chỉnh sửa phần nào, ta sẽ không làm điều này, không nói điều kia, ta sẽ làm khác đi, nói khác đi. Đi kèm theo lời tự vấn thường là sự tiếc nuối và cảm xúc buồn.

"Ví tăng nhuận bút, thêm màu sắc

Thì sách đời ta đã tuyệt vời"

Hiếm khi nào có ai có thể nói: cuộc đời của tôi đầy thất bại, đau thương, sai lầm nhưng nếu cho tôi được lựa chọn, tôi sẽ sống lại cuộc đời này chính xác như tôi đã sống.

Đó chính là AMOR FATI , theo tiếng La tinh nghĩa là Love of Fate hay Yêu số phận, một khái niệm triết học do nhà triết học người Phổ, Friedrich Nietzsche, nghĩ ra. Tư tưởng này giúp con người ôm ấp niềm đau như chính là cuộc sống. Nếu một người có thể sẵn sàng lặp lại cuộc sống một cách chính xác như nó đã từng xảy ra thì người đó yêu đời tới mức ôm ấp tất cả đau thương, trải nghiệm như là máu thịt của chính mình.

Ngày nay, nghĩ về AMOR FATI từ khía cạnh tích cực hơn dưới ánh sáng của Ý thức (Consciousness) và Tỉnh thức (Mindfulness) thì câu hỏi tự vấn nên là:

Ngày hôm nay, ngay bây giờ, tôi sẽ sống như thế nào?

để cuộc sống này, nếu được lựa chọn, tôi sẵn sàng lặp lại chính xác như thế...

... dù vòng lặp đó là vô hạn.

(David Nguyen, 22/06/2020)

Amor Fati