Cừu

Đọc Tự Giác

Trước vạn quân, ngẩng cao đầu. Trước lòng tốt, thì quỳ gối.

21:05:25 27/12/2020

Ý muốn tải, thực đơn giản. Cừu hiền lành, sói mưu mô.

Trong đời thường, sói chén cừu. Vậy sao để, bức hình ấy?

Xưa có tướng, dẫn ngàn quân, đối đầu địch, đông hơn nhiều. Người tướng ấy, đứng trước trận, đầu ngẩng cao, chết như gió. Có dũng khí, thật can đảm, không sợ gì.

Cũng người ấy, khi về nhà, quỳ trước mẹ. Bà mắt mờ, giận con lắm, lâu không về, cầm gậy chống, giơ lên đánh. Người ấy kêu: mẹ đừng đánh, con sợ lắm.

Sao lại sợ? Trước vạn quân, ngẩng cao đầu. Trước lòng tốt, thì quỳ gối.

Bức tranh ấy, chỉ ý là: Học binh pháp, nhiều mưu mô, trước lòng tốt, không thể thắng.

Dùng thủ đoạn, thắng người thương. Vẻ bên ngoài, như con sói, ăn được thịt, cừu thì chết. Sói kia sống, suốt cả đời, đau đớn lắm, buốt bên trong. Thắng hay bại, sói biết rõ.

Lại bàn thêm, trong đời này, cả đàn sói, nhìn con cừu, trên tảng đá, cứ tưởng cừu, thử chén đi.

Con cừu kia, học binh pháp, nhìn đàn sói, rõ tận tâm. Thế nhưng cừu, còn từ bi, thì cái dũng, như sư tử. Sói kia đông, nhưng liệu dám?