Chứng

Đọc Tự Giác

Nhìn là nhìn chứng cứ. Thấy chính là vượt qua!

16:15:55 20/12/2020


Tâm trí ta luôn mong cầu chứng cứ, đòi hỏi và đói khát. Giả như mùa đông ta tới nước Nhật, tâm trí ta đòi hỏi bằng chứng là ta đang ở Nhật, nên mắt ta tìm kiếm núi Phú sĩ, da ta tìm kiếm cảm giác lạnh. Tâm trí ta đòi hỏi chứng cứ xác thực, rõ ràng và có thể cảm nhận được.

Khi không có được chứng cứ xác thực, nó chuyển sang ép ta phỏng đoán dựa vào một số chứng cứ mơ hồ, để rồi nó ép ta tin vào phỏng đoán ấy.

Khi đến cả chứng cứ mơ hồ cũng không có, nó liền chuyển sang chứng cứ dựa dẫm. Kiểu như sách này nói thế, ông kia nói vậy, báo chí truyền hình phát tin nọ... và cả dựa vào đám đông. Nếu có một vạn người tung hô một điều gì, tâm trí lập tức cho đó là sự thật.

Tâm trí luôn luôn tìm kiếm chứng cứ không ngừng nghỉ.

Thiền là ngừng tìm chứng cứ. Ngừng tìm chứng cứ là trở về với Chân Như.

Sự thực không thể được hiểu và trải nghiệm thông qua chứng cứ. Bất cứ điều gì có thể chứng minh thì cũng có phản chứng minh. Sự thực vượt qua cả hai. Không thể chứng minh Thượng Đế tồn tại. Cũng không thể chứng minh Thượng Đế không tồn tại. Chứng cứ chỉ là logic, một giới hạn thấp hèn của tâm trí. Giác Ngộ và Tình Yêu không cần chứng cứ. Diễn viên có thể diễn cảnh yêu đương mà hoàn toàn vô cảm với trải nghiệm yêu. Tình yêu vượt qua chứng cứ, chứng minh và phản chứng minh.

Nhìn là nhìn chứng cứ

Thấy chính là vượt qua!

Ha ha!

(David Nguyen, 06/04/2019)