Hồ thượng thư gia lễ

Thương hiệu Tri Thức Trẻ Books

  • 96,750đ
  • 129,000đ

Công ty phát hành: Tri Thức Trẻ Books.  Tác giả: Nhiều tác giả . Nhà xuất bản: NXB Văn học

 
 
Còn lại 120 Sản phẩm

Mô tả sản phẩm

Giới thiệu sách: Hồ thượng thư gia lễ có vai trò đặc biệt trong hệ thống tác phẩm gia lễ Việt Nam và trong quá trình phát triển gia lễ của người Việt. Nghiên cứu tác phẩm này hướng tới các mục tiêu: giới thiệu tác giả và giải quyết vấn đề văn bản học tác phẩm, phân tích giá trị tác phẩm trong hệ thống tác phẩm gia lễ Việt Nam, phân tích vị thế của tác phẩm trong lịch sử gia lễ ở Việt Nam; từ đó luận án góp phần giải quyết một số vấn đề lớn về gia lễ người Việt, như khái niệm gia lễ Việt Nam, lịch sử gia lễ Việt Nam, yếu tố văn hóa Trung Quốc trong gia lễ Việt Nam.