Ứng dụng của Công nghệ sổ cái phân tán hay chuỗi khối trong Công nghệ Tài Chính Fintech hiện đại

Tìm hiểu về Yield Farming trong lĩnh vực Tiền Điện Tử cho người mới bắt đầu.

Một số kiến thức cơ bản của Yield Farming có ví dụ minh họa chi tiết, dành cho người mới bắt đầu tìm hiểu ngành công nghệ Tài chính Fintech hiện đại trên sổ cái phân tán Binance Smart Chain (Chuỗi Khối Thông Minh Binance).

Bằng cách nhấp vào nút trên, bạn đang tạo tài khoản với Tugiac và đồng ý với Chính sách bảo mật

Điều khoản sử dụng của chúng tôi , bao gồm cả việc nhận email.

100+ thành viên

đã tham gia

Thời lượng

120 phút

Đánh giá

5 sao

Ứng dụng của Công nghệ sổ cái phân tán hay chuỗi khối trong Công nghệ Tài Chính Fintech hiện đại

Tìm hiểu về Yield Farming trong lĩnh vực Tiền Điện Tử cho người mới bắt đầu.

Bằng cách nhấp vào nút trên, bạn đang tạo tài khoản với Tugiac và đồng ý với Chính sách bảo mật

Điều khoản sử dụng của chúng tôi , bao gồm cả việc nhận email.