luyện tập Thủ Ấn trong Thiền Định

Thủ Ấn Công Phu (Đang xây dựng)

Trong yoga, mudra được sử dụng kết hợp với Prāṇāyāma (bài tập thở yoga), nói chung là trong khi ngồi trong tư thế Padmāsana (Liên hoa tọa), Sukhāsana hoặc vajrāsana, để kích thích các bộ phận khác nhau của cơ thể có liên quan với hơi thở và ảnh hưởng đến dòng chảy của prāṇa (năng lượng sống) trong cơ thể.

Bằng cách nhấp vào nút trên, bạn đang tạo tài khoản với Tugiac và đồng ý với Chính sách bảo mật

Điều khoản sử dụng của chúng tôi , bao gồm cả việc nhận email.

100+ thành viên

đã tham gia

Thời lượng

1000 phút

Đánh giá

5 sao

Nội dung khoá học

Trong Ấn Độ giáo và Phật giáoẤn (mudrā (/muˈdrɑː/ (nghe)chữ Nho: 印; chữ Tạng: ཕྱག་རྒྱ་ phyag rgya}) hay ấn tướngấn thủ là một dấu hiệu thể hiện qua tác động thân thể, thường là cử chỉ của tay, hay chính xác hơn vị trí và tư thế của bàn tay và ngón tay. Trong khi một số mudra liên quan đến toàn bộ cơ thể, hầu hết được thực hiện với những bàn tay và ngón tay. Một Mudra là một cử chỉ tượng trưng tinh thần và một dấu ấn tràn đầy năng lượng của tính xác thực sử dụng trong các hình tượng và thực hành tâm linh của các tôn giáo tại Ấn Độ.

Trong yoga, mudra được sử dụng kết hợp với Prāṇāyāma (bài tập thở yoga), nói chung là trong khi ngồi trong tư thế Padmāsana (Liên hoa tọa), Sukhāsana hoặc vajrāsana, để kích thích các bộ phận khác nhau của cơ thể có liên quan với hơi thở và ảnh hưởng đến dòng chảy của prāṇa (năng lượng sống) trong cơ thể.

 

Về giảng viên

Tiến sĩ David Nguyễn (Quang Vũ) đã nghiên cứu và luyện tập nhiều pháp môn của nhiều tôn giáo và nhiều chuyên ngành học thuật khác nhau: Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo, Ấn Độ Giáo, Đạo Gia, Self Realization Fellowship cũng như nhiều bộ môn có ảnh hưởng tâm thức cao như Vĩnh Xuân Quyền, Hiệp Khí Đạo, Vi Kỳ, Thi Thư, Dịch Kinh, Tử Vi Hàm Số, Phong Thủy. Tổng hợp các phương pháp, các kỹ thuật, các pháp môn cả Tĩnh và Động, Ngoài và Trong, Thân và Tâm thành một lối sống đem lại nhiều an vui, tỉnh thức, có khả năng cải thiện đời sống, chữa lành, nâng cao năng lực tâm linh và tiến hóa tâm thức. Tiến sĩ David Nguyễn Quang Vũ được đặt tên thánh theo Tin Lành là David (rửa tội tại Church of Hope, Singapore), pháp danh Phật Giáo là Thích Thiện Hoàng (quy y Tam Bảo tại Tổ Đình An Phú, dòng Thiền Môn Lâm Tế, bổn sư truyền thọ Thượng Hiển Hạ Chơn), đạo danh Nhất Không (Đạo Gia), Sunyatananda (Ấn Độ Giáo Vệ Đà), học Vịnh Xuân với Sư phụ Dạng Phong Vinh (Singapore, dòng Thái Gia Dụ - Trịnh Chung - Lý Thịnh - Diệp Vấn), học Hiệp Khí Đạo với Sensei Shihan Freddy Khong (Singapore), học cờ Vây với Sư phụ Vũ Thiện Bảo (Việt Nam).

luyện tập Thủ Ấn trong Thiền Định

Thủ Ấn Công Phu (Đang xây dựng)

Bằng cách nhấp vào nút trên, bạn đang tạo tài khoản với Tugiac và đồng ý với Chính sách bảo mật

Điều khoản sử dụng của chúng tôi , bao gồm cả việc nhận email.